| یکشنبه، 23 مرداد 1401
آیت الله رمضانی نماینده گیلان در مجلس خبرگان در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه گیلان؛
       کد خبر: 143903
نگاه ایران/گروه سیاسی:اعضای شورای اجرایی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در دیدار با آیت الله رضا رمضانی نماینده گیلان در مجلس خبرگان به گفت و گو درباره ویژگی های قیام امام حسین(ع) و نکاتی حول فعالیت تشکل های دانشجویی و نقش آن ها در جامعه پرداختند. عدم تحریف قیام عاشورا از جمله دغدغه های دانشجویان است در ابتدای این دیدار کاوش کشاورز دبیر انجمن اسلامی دانشجویان نکاتی را درباره مولفه های اصلی نهضت حسینی و قیام عاشورا به عنوان یک سرمایه وحدت بخش میان گرایش های فکری و فرهنگی متفاوت بیان کرد و گفت: « برای استفاده درست از این سرمایه دینی و انسانی یکی از وظایف مهم ما کسب شناخت و معرفت درست نسبت به فلسفه این نهضت و در مرحله بعد اشاعه و ترویج آن است.» دانشجویان باید در مواجهه با شیوه های رایج عزاداری نگاه نقادانه داشته باشند وی افزود: «یکی از دغدغه های فکری فرهیختگان حوزه دانشگاه موضوع تحریفات قیام عاشورا است که باید به دقت بررسی و مطالعه شده و سپس در این خصوص در جامعه روشن گری شود. همچنین یکی دیگر از مسائل مهم در این ایام تشخیص شیوه درست و صحیح عزاداری است که بتواند در خدمت معرفت افزایی قرار گیرد و معتقدیم که دانشجو باید در مواجهه با شیوه های رایج عزاداری نگاه نقادانه و تامل گرانه داشته باشد.» در ادامه دکتر رمضانی نماینده گیلان در مجلس خبرگان ضمن مطرح کردن سوالاتی درباره فضای کنونی دانشگاه و نقش انجمن اسلامی در دانشگاه سخنانی را در این زمینه و موضوع نهضت امام حسین و قیام عاشورا بیان کرد. رمضانی شخصیت امام حسین را در چهار بعد قابل الگو پذیری دانستند و اضافه کرد: حضرت اباعبدالله برای شیعیان، مسلمانان، پیروان ادیان و همچنین تمام انسان ها می توانند الگو واقع شوند. نماینده گیلان در مجلس خبرگان افزود: بر اهمیت نقل صحیح واقعه عاشورا و انتقال صحیح آن و در مرحله دوم تحلیل و مرحله سوم تطبیق آن با عصر حاضر تاکید کرد. او خواندن زیارت عاشورا و فهم عمیق آن را بسیار مهم توصیف کرد و به برداشت ناروای کسانی اشاره کرد که امروزه زیارت عاشورا می خوانند و دشمنان خود را برخی دیگر از مسلمانان می پندارند. این استاد دانشگاه توضیح داد: امام حسین یک شخصیت جهانی با یک ظرفیت جهانی و یک برند در عرصه بین المللی است. نماینده گیلان در مجلس خبرگان افزود: تحلیل آتش به اختیار قطعا به معنای حرکت بدون برنامه نیست؛ بنابر این فرمان هر نهاد یا تشکل و سازمان مردم نهادی باید با برنامه ریزی دقیق و مهندسی شده به کار ها بپردازد. رمضانی در پایان با اشاره به رشادتهای جوانان ایرانی در طی جنگ تحمیلی 8 ساله دوره جوانی را بهترین دوران سازندگی عقیدتی، فکری و اخلاقی خواند و  توضیح داد: دفاع مقدس بهترین فرصت برای ساختن خود بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code