| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: سخنگوی دولت بومی بودن و شایسته سالاری را از شاخصه های اصلی استاندار جدید در گیلان برشمرد و گفت: نمی توان در تعیین و تبیین شخص استاندار در گیلان اظهارنظر قطعی کرد.
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت با تاکید بر ظرفیت های عظیم گیلان در رشد و توسعه کشور اظهار کرد: اداره برنامه های دولت در گیلان بسیار پراهمیت است و ما نیازمند نیروی پرتوان در این استان هستیم. وی با اشاره به تعیین استاندار جدید در گیلان افزود: تعیین استاندار جدید برای گیلان مراحلی دارد که باید طی شود و ممکن است اعلام نام استاندار جدید کمی به تعویق بیافتد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بابیان اینکه نمی توان بر روی فردی مشخص در تعیین و تبیین استاندار گیلان اظهارنظر قطعی کرد گفت: مطمئناً یکی از ویژگی های شایستگی و مؤلفه های استاندار جدید گیلان بومی بودن است. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه شایسته سالاری باید در تعیین استاندار مدنظر قرار بگیرد، بیان کرد: تاکید ما بر این است که استاندار جدید شایستگی لازم برای اداره استان را داشته باشد و این مسئله باید برای تمامی استان ها مدنظر قرار بگیرد. نوبخت با تاکید بر اینکه استاندار جدید گیلان باید هر دو ویژگی بومی و شایسته سالاری را داشته باشد، گفت: رشد و توسعه گیلان برای مجموعه دولت بسیار پراهمیت است و امیدواریم بتوانیم بر روی گزینه اصلح به نتیجه برسیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code