| شنبه، 22 مرداد 1401
به روایت تصویر؛
       کد خبر: 143488
نگاه ایران/مانی پوراحمد: به مهر که فکر کنیم، بغیر از رنگ و لعاب جدید درختان و خیابانها، حال و هوای اول مدرسه هم پس ذهنمان هست. هفت صبح ها از اول مهر، خیابان ها شلوغ تر از همیشه می شود، اتوبوس ها پر می شود از دانش آموزانی که لباس فرم پوشیده اند، برخی با قیافه های اخمو و ناراضی، برخی با خنده و هیجان. بخشی از هیجانات اول مهر مربوط می شود به وسایل جدید. کوله های نو و پر شده از خودکارهای رنگی و دفترهای هنوز تمیزِ مشق که روزهای گذشته در بازار منتهی به مهر خریداری شده اند. در ادامه تکاپوی خریدن لوازم التحریر کودکان و نوجوانان مدرسه ای را در بازار رشت می بینیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code