چهارشنبه، 12 آذر 1399 | 2020 Wednesday 02 ,December  
نگاه ایران: تصویر فوق، نمونه دیگری از بنرهای تعجب برانگیز سطح شهر تهران و مربوط بهبنر نصب شده در شهر جدید اندیشه در غرب تهران است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code