| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران:قاتل آتنا در تبریز در گورستان مخصوص اعدامی ها دفن می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر،خبرها از محل دفن اسماعیل رنگرز، قاتل آتنا اصلانی حاکی از آن است که اهالی روستای قره آغاج از پذیرش جنازه قاتل آتنا، امتناع کرده و با مخالفت شدید مانع دفن او در خاک آبا و اجدادی اش شدند. از قرار معلوم جنازه در تبریز در گورستان مخصوص اعدامی ها که در مکانی برهوت است دفن می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code