| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران/مانی پوراحمد: مانند سال های گذشته و هم زمان با شب اول محرم عزاداران حسینی در شهرک تاریخی ماسوله با برپایی آئین سنتی سنج زنی در4 مسجد محله مسجد بر، خانه بر، کشه سر و اسد محله ماسوله فرارسیدن این ماه را گرامی داشتند. شهر ماسوله برای مراسم عزاداری به چهار محله مسجد بر، خانه بر، کَشِه سَر و اَسَد محله تقسیم می شود. در هرکدام از این محلات یک یا دو نفر مسئول سنج زدن هستند که از اجداد خویش سنج زدن را به ارث برده اند(هرکسی مجاز به انجام چنین کاری نیست.) دسته های عزاداری در محله های مورداشاره در جلو یا سقف مسجد محل خود جمع می شوند . به پاس احترام به امام زاده عون بن علی(ع) که بقعه اش در محله مسجد قرار دارد سنج اول باید از محله مسجد بر و پس ازآن سنج سه محله دیگر به صدا درآید. بدین ترتیب صدای سنج هم زمان چهار محله در فضای شهر ماسوله طنین انداز می شود که اعلام کننده فرارسیدن ماه محرم و شروع مراسم عزاداری حضرت امام حسین(ع) است. پس از اتمام سنج زنی، دسته های عزاداری 4 محله، سینه زنان و نوحه خوان با عبور از مسیرهای مشخص به سوی امامزاده حرکت می کنند و پس از رسیدن به امام زاده و سلام و احترام به ایشان، مراسم را خاتمه می دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code