| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران/مائده سیدی: عصر امروز چهارشنبه 29 شهریورماه اولین «خانه مهربانی» استان در رشت افتتاح شد. مراسم افتتاح این خانه مهربانی که با همکاری شهرداری منطقه یک رشت و موسسه خیریه ایزددوستان شمال ایجاد شده در محله شهید رجایی( رشتیان) برگزار شد. قرار است در خانه مهربانی شهروندان با توزیع غذای گرم و بهداشتی و لباس مناسب برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر به کمک افراد نیازمند شهر بروند. در این مراسم اعلام شد شهروندان می توانند مواد غذایی باقیمانده از مراسم و جشن های خود را به خانه مهربانی هدیه کنند تا به ترتیب اولویت و رعایت اصول بهداشتی بین مردم نیازمند توزیع شود. (مشروح گزارش را اینجا بخوانید)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code