| شنبه، 13 آذر 1400
  نگاه ایران:سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران گفت: روز گذشته علت مرگ «هادی نوروزی» کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد. قاضی محمد شهریاری با بیان این مطلب اظهار کرد: موضوع تعیین علت مرگ هادی نوروزی خارج از نوبت در دادسرای جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی ادامه داد: بر اساس نظر پزشکی قانونی، وی به دلیل «مرگ ناگهانی» فوت کرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این باره به ایسنا گفت: پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی، نتایج بررسی ها حاکی از منفی بودن کلیه آزمایش های سم شناسی در بدن این فرد بود؛ لذا فوت ناشی از مصرف دارو یا مسمومیت ها به طور قطع رد می شود. وی با بیان اینکه در کالبدشکافی صورت گرفته و بررسی آسیب شناسی به جز مشکلات قلبی، یافته دیگری مشاهده نشد، اظهار کرد: علت مرگ هادی نوروزی، مرگ ناگهانی در اثر عوارض قلبی که به صورت نادر در ورزشکاران حرفه ای دیده می شود، تعیین شد. ، هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس نهم مهرماه امسال در سن 30 سالگی درگذشت. تعیین علت مرگ وی منوط به نظر پزشکی قانونی بود که روز گذشته نتیجه پزشکی قانونی اعلام شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code