| یکشنبه، 02 مهر 1402
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان؛
       کد خبر: 142643
نگاه ایران: فیروز فاضلی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گیلان در ارتباط با حواشی ایجاد شده پیرامون موضوع انتخاب استاندار آینده گیلان، به خزر گفت: با منصوب شدن دکتر نجفی به عنوان استاندار البرز، مباحث متفاوت و گاه متناقضی درخصوص استاندار آینده گیلان درمحافل مختلف مطرح شده است که بنده معتقدم با نگاهی به رزومه  افراد مطرح شده بیانگراین واقعیت محتوم  است که  برآیند خرد جمعی کنشگران سیاسی این استان، نشان از پویایی و پایایی گیلان دارد. فیروز فاضلی ادامه داد: اگر هر یک از این عزیزان برگزیده شوند بر خود فرض میدانیم بدون سهم خواهی در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به کمک او بیاییم. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور افزود: راه اعتدال برای ما اولویت  اصلی است و هر فردی در این مسیر گام نهد برایمان قابل احترام است. وی  گفت: حزب اعتدال و توسعه همواره تعامل را بر تقابل، جلوت را بر خلوت، شفافیت را بر کدر بودن، آرامش را بر تنش ترجیح داده است. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گیلان تاکید کرد: این حزب هرگز اثبات خود را در نفی دیگران ندیده و نخواهد دید. فاضلی گفت: طبیعی است که انتخاب استاندار برعهده هیات دولت بوده و هرگونه نظر گروه های سیاسی جنبه مشورتی دارد. حزب اعتدال وتوسعه دراین برهه  لیست مستقل نداد تا وفاق و همدلی برآمده از انتخابات ۹۶راتقویت کند و خوشحالیم که سر دلبران را در حدیث دیگران می بینیم؛ خوشترآن باشدکه سردلبران/ گفته آیددرحدیث دیگران