پنجشنبه، 01 آبان 1399 | 2020 Thursday 22 ,October  
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، در چهارمین هفته برگزاری بازار هفتگی پارک توحید «دوشنبه بازار» از سوی منطقه یک شهرداری رشت و مشارکت موسسه خیریه ایزد دوستان شمال (مجری پروژه دوشنبه بازار) که با بازدید و حضور فاطمه رفیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان و دکتر برنجکار مشاور فرمانداری رشت در امور بانوان برگزار شده بود با استقبال جمع کثیری از شهروندان رشت بویژه سالمندان محدوده منطقه یک روبرو شد. عصر دیروز دوشنبه بازار پارک توحید شاهد حضور مشاور اموربانوان استانداری و فرمانداری بود و این دو تن ضمن استقبال از برپایی بازارچه فوق ابراز کردند که حمایت همه جانبه ای در تداوم این بازارچه ها خواهند داشت. براساس این گزارش با توجه به استقبال سالمندان از برپایی بازارچه مقرر شد تا از هفته آینده با برپایی مسابقه شطرنج به قید قرعه به از تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code