دوشنبه، 05 آبان 1399 | 2020 Monday 26 ,October  
علی شفاهی رییس ستاد دکتر روحانی در شهرستان فومن «من نوشتم از راست، تو نوشتی از چپ، وسط سطر رسیدیم به هم» آری وسط سطر رسیدیم به هم. به محل پیوند و دست دادن تا انتهای راه، نقطه مشترک پیوندهای سیاسی و ماندن در آوردگاه انتخاباتی و عبوراز فضای غبارآلود دیروز و تاب راه های سیاسی و مه آلود که همه آمدن از اصلاحات و اعتدالیون برای فداکاری در نقطه تصمیم یعنی پیروزی. آمدیم تا کاشته های سال 1392 را در فضای باغ سیاست اصلاحات و اعتدالیون داشت و پرورش دهیم. این بود که در آوردگاه پر تلاطم انتخابات 29 خرداد 1396 همه بزرگان و دلسوزان اصلاحات و اعتدالیون از احزاب، طیف ها و نحله های فکری آمدند برای یک اقدام مشترک؛تا فرصت ها نمیرند تا زایش ها و امیدهای ایجاد شده در دل باغ سیاست ایران شخم زده نشوند. اکنون ریشه ها آماده می شود برای نگهداری درخت تنومند اصلاحات و تدبیر و امید و اعتدالیون این ریشه ها نیازمند آبیاری است همه ما باید مشارکت کنیم در داشته ه ی خود که فصل برداشت نزدیک است. صبوری کنیم صبوری. این رویش و جوشش را با هم آغاز کردیم و برای محصول مشترکمان که همان زنده ماندن گفتمان اعتدالی و اصلاحات است که به پشتوانه میلیون ها نفر از ملت ایران و بیش از 70 درصد مردم هوشمند گیلان زمین به ثمر نشست؛ نباید با اختلاف افکنی های همکفران و هم کیشان که در نهایت دودش به چشم ما خواهد رفت تشدید شود. همه ما باید به سرمایه های سیاسی استان اعم از اعتدالیون و اصلاح طلبان که نقش آفرینی شان و تاثیرگذاری شان در انتخابات ریاست جمهوری چشم گیر بود ببالیم. به ویژه روسای ستادهای فعال اصلاح طلبان، ستاد مردمی و اعتدالیون استان در شهرستان های استان گیلان که به حق باید به آنان در آفرینش این حماسه شورانگیز دست مریزاد گفت. جناب آقایان عبدالغفار شجاع، سید احمد حسینی، هادی حق شناش، قاسم رمضانپور و کیوان محمدی از وزنه های سیاسی استان گیلان هستند که شناسنامه سیاسی و سوابق مدیریتی این عزیزان برای همه فعالان سیاسی استان واضح و مبرهن است و شایسته احترام و تکریم اند. همه این عزیزان شایسته هدایت و سکانداری استانداری گیلان را دارند. بنابراین بیاییم در فضاهای حقیقی و مجازی یک دل و یک صدا همه این شخصیت های کارکشته و دلسوز را حمایت کنیم. انشقاق و دو دستگی برای رسیدن به هدف مطلوب نتیجه معکوس خواهد داد. بازی حاصل جمع جبری صفر مردود است با هم برنده باشیم. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code