شنبه، 10 آبان 1399 | 2020 Saturday 31 ,October  
نگاه ایران: استانداران پیشنهادی گیلان و سایر استان ها پس از بازگشت رییس جمهور از سازمان ملل به دولت معرفی می شوند. به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی روز دوشنبه درباره موضوع انتخاب استانداران تا پایان شهریور گفت: تاکنون هفت تن از استانداران به هیات دولت معرفی شده و هر یک توانستند با حضور در جلسه دولت و ارائه برنامه های خود نظر اعتماد هیات وزیران را جلب کرده و فعالیت خود را در دولت دوازدهم اغاز کنند. او با اشاره به اهمیت نظرات تمامی اعضای دولت به خصوص رییس جمهور در انتخاب استانداران گفت: علی القاعده و بر اساس تاکیدات رییس جمهور، معرفی استانداران پیشنهادی در جلسه ای با حضور روحانی انجام می گیرد که بر این اساس پس از بازگشت ایشان از سفر به سازمان ملل سایر استانداران پیشنهادی به هیات دولت معرفی خواهند شد. سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در ابتدای شروع به کار هر یک از استانداران وضعیت استان در هریک از شاخص های توسعه یافتگی استان احصا و در اختیار آنها قرار می گیرد و متناسب با برنامه های دولت دوازدهم اقدامات و عملکرد استان ها در دوره های شش ماهه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code