| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: سلطان قرمزها برای یک دلیل خاص اتومبیل قدیمی خود را به حراج گذاشت. پروین تصمیم گرفته است تا یکی از ماشین های قدیمی خود را به حراج بگذارد و درآمد حاصله از آن را صرف امور خیریه کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code