| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران/لیلا پاکیزه: صبح امروز به مناسبت گرامیداشت روز بهورز (12شهریور) مراسمی با حضور دکتر محمدرضا نقی پور و جمعی از بهورزان و پزشکان خانه های بهداشت سراسر استان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. نقی پور بحث طرح تحول سلامت را یکی از اقدامات ارزشمند وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت:قسمت عمده ای از طرح تحول سلامت  در حوزه بهداشت تعریف می شود. لذا ارائه خدمات کمی و کیفی, تحول ساختار سیستم خدمات بهداشتی درمانی دو وظیفه  مهم این طرح است. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم با اشاره به فعالیت1700 بهورز در استان گیلان خاطرنشان کرد: در طول 4 سال گذشته مدل مناسب ارائه خدمت در طرح تحول سلامت در مناطق حاشیه شهر صورت گرفت. الگوگیری کشورهای پیشرفته از مدل بهورزی او اجرای طرح جامع خدمات بهورزی را از سال 60 عنوان کرد افزود: با اجرای این طرح در بحث نظام شبکه سلامت دستاوردهای خوبی در روستاها اجرا شد و این در حالی است که هنوز طرح پزشک خانواده در استان های مازندران و فارس همچنان به صورت پایلوت اجرا می شود. نقی پور با اظهار تأسف از نوع اجرای طرح جامع مدل بهورزی و بهداشت خانواده در مناطق شهری تصریح کرد: در حال باوجوداینکه پس از گذشت 30 سال هنوز نتوانستیم مدل جامع بهورزی را در مناطق شهری به اجرا درآوریم , اما شاخص های سلامت در کشور آن چنان ارتقا و رشد کرد که باعث شد بسیاری از کشورهای پیشرفته بدون ترجمه کلمه بهورز و با الگوبرداری از ایران از خدمات بهورز استفاده نمایند. صدور مجوز استخدامی 300 بهورز در کشور معاونت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سیستم بهورزی را محل تلاقی تحول و تخصص دانست و گفت: بهورز به عنوان نماد طرح تحول سلامت شناخته شده است. او از پوشش صدر درصدی روستاییان در طرح بهره مندی از خدمات بهورزی خبر داد و افزود: در کشور 973 خانه بهداشت با حضور یک پزشک و دو بهورز فعال است. نقی پور در پایان از صدور مجوز استخدام 300 بهورز در سراسر کشور به عنوان بزرگ ترین اقدام دولت دریکی دو ماه اخیر خبر داد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code