| شنبه، 13 آذر 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 141101

نگاه ایران به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، رئیس سازمان افزود: از این رقم، مبلغ 3/060/000/000 (سه میلیارد و شصت میلیون) ریال کمک بلاعوض برای تأمین لوازم خانگی و معیشتی 153 خانوار آسیب دیده (برای هرخانوار 20 میلیون ریال) از ردیف اعتبارات هزینه ای و مبلغ 250/000/000/000 (دویست و پنجاه میلیارد) ریال برای بازسازی تأسیسات زیربنایی از ردیف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می باشد.

محمّدی ادامه داد: برای اجرای پروژه های پیشگیرانه و تثبیت نقاط حادث خیز و پایدارسازی دامنه های رانشی نیز از ردیف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ 50/000/000/000 (پنجاه میلیارد) ریال  اعتبار در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان تصریح کرد: ابلاغ این اعتبارات ذیربط به  این سازمان به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه و بندهای «م» و «د»  ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون بودجه 1396 کل کشور و اجرای بند (1) تصویب نامه شماره 11109 / ت 54126 هـ مورخ 1396/2/3 هیأت محترم وزیران بوده است تا اقدام لازم  مطابق قوانین و مقررات صورت پذیرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code