| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران/آرمین گیویلی: پس از گذشت چند ماه از مطرح شدن اجرای طرح ترافیک در سه مسیر منتهی به مرکز رشت بعد از چند بار تعویق بالاخره از صبح امروز ۲۶ مهرماه اجرایی شد. براساس این طرح رانندگان وسایل نقلیه شخصی در ساعات 6:30 الی 22 حق تردد در سه مسیر منتهی به میدان شهرداری از سه راه حاجی آباد(انقلاب)، صیقلان (بسیج) و سه راه معلم را ندارند و در صورت تردد توسط دوربین های هوشمند مرکز کنترل ترافیک جریمه می شوند.(گزارش : بیم و امیدِ تغییر) طرح ترافیک (1) طرح ترافیک (2) طرح ترافیک (3) طرح ترافیک (5) طرح ترافیک (6) طرح ترافیک (13) طرح ترافیک (7) طرح ترافیک (9) طرح ترافیک (10) طرح ترافیک (12) طرح ترافیک (14) طرح ترافیک (15) طرح ترافیک (17) طرح ترافیک (18) طرح ترافیک (16) طرح ترافیک (19) طرح ترافیک (20) طرح ترافیک (21) طرح ترافیک (23) طرح ترافیک (22) طرح ترافیک (24) طرح ترافیک (25) طرح ترافیک (26) طرح ترافیک (27) طرح ترافیک (28) طرح ترافیک (29) طرح ترافیک (30) طرح ترافیک (31) طرح ترافیک (32) طرح ترافیک (33) طرح ترافیک (36)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code