| جمعه، 07 مهر 1402
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تشریح کرد:
       کد خبر: 140680
نگاه ایران: مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اگر مدیریت اصولی برای پسماند گیلان پیاده نشود، آلودگی آب و خاک و حتی هوا  گریبانگر گیلان خواهد شد. قربانعلی محمدپور در گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه تصرف اراضی، کوه خواری،ساحل خواری ،تالاب خواری، تغییرکاربری ها و... محیط زیست گیلان را رنج می دهد،گفت:اما با وجود همه این موارد پسماند مهمترین معضل در گیلان است. وی افزود: اگر مدیریت اصولی برای پسماند گیلان پیاده نشود، آلودگی آب و خاک و حتی هوا گریبانگر گیلان خواهد شد. محمد پور با اشاره به اقدامات خوبی که در بحث آموزش و تفکیک زباله از مبداء در استان در حال انجام است،ادامه داد: توفیقات مناسب بوده است،اما هنوز برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: کارخانه های کمپوست رودسر، انزلی و رشت در حال حاضر با ظرفیت خوبی در حال کار هستند. وی با بیان اینکه با پیگیری های استاندار گیلان در سال گذشته، برنامه ریزی شده است کارخانه های کمپوست تالش و لنگرود نیز راه اندازی شوند و برای هر کدام از این دو کارخانه کمپوست 2و نیم میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است،اضافه کرد:با راه اندازی این کارخانه های کمپوست 500تن دیگر به ظرفیت کمپوست استان اضافه خواهد شد و در مجموع ظرفیت کمپوست گیلان به هزار و 400 تن خواهد رسید. قربانعلی محمدپور تصریح کرد: باید مشکل پسماند جزء برنامه های اولیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گیلان قرار بگیرد. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در خصوص ساماندهی جایگاه دفن زباله سراوان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به راه دسترسی 200 اصله درخت باید قطع می شد که مجوز آن باید از سوی کشور گرفته می شد و طی یک پروسه زمانی خوشبختانه موفق به اخذ مجوز شدیم. وی افزود:برای ادامه ساخت بازچرخانی توسط دانشگاه گیلان انجام شده و لوله گذاری برای خروجی گاز متان از عرصه دفنگاه توسط پیمانکار نیز دیده شده است. محمدپور گفت: امسال شهرداری رشت برای این موضوع تخصیص بودجه قائل شده است و ساخت تصفیه خانه را در پایین دست انجام می دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code