| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:/گروه سیاسی:مازیار صیادی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان استان گیلان در واکنش به بعضی نشست های پنهانی که ظاهرا به نمایندگی از سوی احزاب اصلاح طلب صورت می گیرد به نگاه ایران گفت: «شورای هماهنگی جبهه ی اصلاحات گیلان دارای منشور راهبردی و قوانین و دستورالعمل سازمانی است و هیچ فعال سیاسی، خواه در قالب حزب یا هر اصلاح طلبی با سابقه ی حزبی نمی تواند خودسرانه و با ادعای نمایندگی از احزاب اصلاح طلب، در خصوص انتخاب استاندار و یا سایر مدیران، مبادرت به موضع گیری، تعیین تکلیف یا توافق با هر فرد سیاسی یا اجرایی نماید». چه کسانی به خود اجازه می دهند برای جبهه اصلاحات تصمیم بگیرند؟ مازیار صیادی، دبیرکل مجمع مهندسین گیلان در ادامه یادآور شد: «به نظر می رسد باید نسبت به هوشمندی سیاسی چنین افرادی که خود را اصلاح طلب می دانند شک کرد؛ چون اصلاح طلبی که به قواعد ابتدایی و اصول اولیه ساختار حزبی واقف نیست و نمی داند که شاکله ی جبهه ی اصلاحات، برآیند همگرایی کلیه ی احزاب اصلاح طلب است و به خود اجازه می دهد درباره بزرگترین نهاد مدیریتی و سیاسی استان و در رأس آن، سمتِ استانداری، با طرف مقابل و به نمایندگی از اصلاح طلبان چانه زنی کرده و خط و خطوط ترسیم نماید و حتی افرادی را به عنوان گزینه های استانداری معرفی نماید! این رویه عملاً توهین آشکار به اصالت و رسالت تک تک احزاب شناسنامه دار است». فعالینی که حافظه ی سیاسی خود را از دست داده اند صیادی، رئیس اسبق شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان گفت: «متأسفم برای شخصیت بعضی از چهره های سیاسی که هنوز بسیار سنتی و قدیمی می اندیشند و تصور می کنند که بدون همراهی و همگرایی احزاب اصلاح طلب و خصوصاً جوانان هوشیار و با تدبیر اصلاح طلب گیلان می توانند معماری ساختار سیاسی گیلان را بدست بگیرند و یا در محفلی چند نفره، استاندار معرفی کنند. اینان گویا در جغرافیای سیاسی استان نیستند و یا به مرور زمان، حافظه ی سیاسی خود را از کف داده اند»!
دبیرکل مجمع مهندسین گیلان در ادامه اشاره کرد: «هر گونه توافق پشت پرده با رنگ و لعاب اصلاح طلبی، بدون مجوز و تأیید و تصویب شورای هماهنگی و شورای عالی اصلاح طلبان، وجاهت سیاسی و اجتماعی ندارد و آنرا مغایر با مطالبات تک تک احزاب اصلاح طلب و بدنه ی اصلاحات می دانیم».
کاندیدای لیست امید در انتخابات اخیر شورای شهر رشت افزود: «به حضرات متذکر می شویم که در حدود اختیارات خودتان گام بردارید و نیابتاً برای وزیر کشور نسخه نپیچید. چرا که زیبنده ی شما نیست در امورات احزاب اصلاح طلب دخالت و یا مدیر معرفی کنید. ما هنوز هم سعی می کنیم خرابکاری و بی برنامگی و بر هم زدن هارمونی ساختار اصلاح طلبان را در انتخابات شورای شهر رشت که بعضی از شماها  عاملش بودید پاک کنیم»!
  پدرخواندگیِ سیاسی را تکرار نکنید
دبیر کل مجمع مهندسین به صراحت گفت: «ریتم و حرکات و تیپ سیاسی شماها برای جوانان و احزاب اصلاح طلب جذابیت ندارد و لطفا بیش از این خودتان را رو در روی احزاب و جوانان اصلاح طلب قرار ندهید و اگر رویه ی نخ نما شده و پدرخواندگیِ سیاسی تان را تکرار نمایید، لاجرم علیرغم میل باطنی، با اتفاق نظر همه ی احزاب، جراحی سیاسی عمیقی خواهیم  نمود و آن زمان ممکن است تحمل آن برایتان سخت و دشوار باشد».
عضو شورای عالی اصلاح طلبان گیلان گفت: «مگر به خاطر ندارید که حدود چهار ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، قائم مقام وزارت کشور، جناب آقای مقیمی، جهت سنجش فضای سیاسی و آگاهی از نگاه اصلاح طلبان نسبت به کارکرد استاندار بعنوان نماینده دولت در گیلان، طی جلسه ای با احزاب کوشید تا از دیدگاه و نقطه نظرات احزاب نسبت به نحوه ی مدیریت استاندار مطلع گردد؟ پس وزیر کشور به این باور رسیده اند که دیدگاه و نگاه اصلاح طلبان برای تداوم و همراهی با مدیر ارشد استان و میزان تعامل استاندار با احزاب اصلاح طلب، ملاک مناسبی برای ارزیابی است. دقیقاً در چنین فضای سیاسی، باز هم نقش محوری و جمع بندی اصلاح طلبان در خصوص تداوم مدیریت ارشد استان و استاندار، ملاک ارزیابی خواهد بود».
چه کسانی به دنبال تغییر استاندار هستند؟
صیادی ادامه داد: «شاید در این مجال اندک نتوان به احوالات بعضی از دوستان پرداخت اما باید بکوشیم منصف و با مرام  باشیم. اگر برخی هنوز به گفتمان اصلاحات باور نیافته اند، خوب است که لااقل وجدان و مرام مرادنگی را تمرین کنند و مصداقی برای نمک خوردن و نمکدان شکستن نباشند. امروزه کسانی در پی عزل و نصب استاندار هستند که خود هدایای مختلفی اعم از پست و موقعیت و سایر امتیازات دریافت داشته اند! یقین داشته باشید که این بار اجازه نخواهیم داد استاندار فعلی و یا استاندار بعدی  با روضه ی سوزناک تان گریه کند»!
مازیار صیادی، دبیر کمیته تعامل شورای عالی اصلاح طلبان گیلان، هرگونه جوسازی، سهم خواهی، تخریب و شایعه سازی را مذموم و نکوهیده دانست و افزود: «البته بدیهی ست که هر مدیر، هرچند موفق هم بوده باشد، لازم است طبق روالِ چرخش مدیریت، بعد از یک دوره ی زمانی تعویض شود. اما این امر بعد از نشست مطالعاتی با حضور تمام احزاب اصلاح طلب و احزاب همسو با دولت صورت خواهد گرفت و جمع بندی و نتایج این جلسه، طی پیشنهادی به وزیر محترم کشور اعلام خواهد شد».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code