| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: از ابتدای دی ماه امسال با اجرایی شدن معیار جدید میزان آلایندگی C02، تولید حدود پنج مدل خودروی داخلی به دلیل پاس نکردن این استاندارد متوقف خواهد شد. براساس آنچه که در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شده، از ابتدای دی ماه امسال معیار جدید میزان آلایندگی CO2 خودروها اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این استاندارد جدید، میزان آلایندگی CO2 خودروها برای هر کیلومتر پیمایش باید پایین تر از 163 گرم باشد. سال آینده نیز این مقدار باید به کمتر از 150 گرم برسد. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده در شورای سیاست گذاری خودرو، حدود پنج مدل از خودروهایی که هم اکنون در کشور تولید می شوند به دلیل فن آوری موتورهای به کار رفته در تولید این خودروها، امکان سازگار شدن با این استاندارد و کاهش آلایندگی را نداشته و تولید آنها باید متوقف شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code