| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: کیوان محمدی دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان در گفتگو با «اعتدال شمال» در خصوص تغییر و جابجایی استانداران، ضمن تکذیب شایعات پیرامون استانداری خود گفت: پس از تشکیل هر دولت تغییرات مدیریتی امری عادی و بهنجار است و نباید با شبه افکنی و چالشی کردن آنرا به یک مسئله بغرنج و غیر عادی تبدیل کرد. وی گفت: حق هر دولت است که به دور از هیاهو و باج خواهیهای مبتذل، نیروهای همدل، همراه، همفکر و وفادار خود را در چارچوب شایسته سالاری به عنوان وزیر، مشاور و استاندار یا سایر مناصب مدیریتی برگزیند، این فعال سیاسی عنوان کرد: هیچ مربی موفقی تیم خود را به میل تماشاگران و هواداران نمی چیند بلکه هواداران موظفند که با اعتماد به سرمربی از او حمایت کنند و شرط حمایت نباید تعیین و تکلیف برای سر مربی باشد،در سیاست هم تقریبا همینطور است. در دموکراسیها هم مردم وقتی به یک حزب یا شخص رای دادند دست او را در انتخاب تیم باز می گذارند ولی عملکرد او و تیمش را به اشکال مختلف رصد می کنند. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور درخصوص بومی و غیر بومی بودن استانداران گفت: قطعاً از نظر حزب، مدیران بومی حتی در شرایط نسبتاً مساوی ارجحیت دارند ولی از نظر فرهنگ اسلامی این یک اصل نیست. امام علی (ع) پس از تشکیل حکومت بسیاری از کسانی را که والی قرار داد، اهل آن منطقه نبودند. محمدی در ادامه گفت: البته در شرایطی که اکثر نیروهای فعال بر چند نفر صاحبِ صلاحیت توافق کنند قطعاً انتخاب غیر، منطقی و معقول نیست و غالباً منجر به نتیجه هم نمی شود. ولی در شرایط  عدم توافق نیروهای سیاسی قطعاً هر دولتی خود را مخیر به انتخاب خواهد دانست. دبیرحزب اعتدال و توسعه گیلان ضمن فراخواندن همه نیروها به حفظ آرامش و جلوگیری از تنشهایی که جز خسران ثمره ای ندارد گفت:حزب ما تا اخرین لحظه از استاندار کنونی حمایت خواهد کرد و امیدوار است که اگر تغییری هم در راه است با حفظ کرامت و جایگاه ایشان انجام شود. محمدی تصریح کرد: حزب اعتدال امیدوار است که در انتخاب بهترین گزینه، همه نیروهای سیاسی و خصوصاً نمایندگان محترم و احزاب به دولت کمک کنند ولی تصمیم نهایی را به تصمیم گیرندگان بسپارند و پس از اعلام نظر دولتمردان همه یکدل و متحد از گزینه تعرفه شده برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان حمایت کنند. این استاد دانشگاه عنوان نمود: قطعا دولت در انتخاب استانداران شاخصهای متعددی دارد و با وسواس و دقت در چنین سطوحی عمل خواهد کرد. اعتماد به دولت و مدیران منصوب او حداقل حمایتی است که در این مقطع میتوان از دولت بعمل آورد. در شرایطی که شورای محترم شهر رشت از بین بیست هزار مهندس بومی به شهردار شایسته ولی قزوینی میرسد، نمیتوان در موقعیتی که حتی توافق حداقلی وجود ندارد وزارت کشور را مقید به چارچوب های بومی و استانی کرد. وی در پایان گفت: گیلان از درون رنج میبرد،باید بر بیماریهای انحصار طلبی، یکسو نگری،خودمحوری و خود بزرگ بینی و…فائق آید.قبل از هر چیز سیاسیون باید خود را اصلاح کنند و قبل از هر کس باید از خود شروع کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code