چهارشنبه، 09 بهمن 1398 | 2020 Wednesday 29 ,January  
درپاسخ به سفر ناوگروه روسی به ایران؛
نگاه ایران:  ناو گروه صلح و دوستی ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، درپاسخ به سفر همتای روسی خود با ۳ فروند ناو، عازم این کشور شد.

ناوگروه ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، صبح یکشنبه در پاسخ به سفر ناو گروه روسی که در مرداد ماه سال جاری انجام شده بود، به همراه ۳ فروند ناو، عازم کشور روسیه شد.

فرماندهی ناوگروه ایرانی دراین سفر، درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این سفر به دعوت همتایان روسی شکل گرفته است، اظهارکرد: هدف از انجام این سفر، تحکیم ارتباطات در زمینه حفظ امنیت دریای خزر و افزایش ارتباطات فرهنگی است.

ناخدا یکم عرشه احمدرضا باقری با بیان اینکه مدت زمان این سفر ۱۴روز پیش بینی شده است، بیان کرد: ناو گروه ناوگان شمال در سفر خود، ابتدا در بندر آستراخان و سپس درشهر باکوی آذربایجان روسیه پهلو خواهدگرفت.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ نفر از نیروهای نظامی در این سفر حضور دارند، افزود: یگان های ناوشکن «دماوند» و دو ناو موشک انداز «پیکان» و «جوشن» از ناوگان شمال عازم این سفر شده اند.

به گفته ناخدا باقری انتقال تجربه کارکنان پر سابقه به نیروهای جوان و همچنین آزمایش تجهیزات، جهت بهره برداری در شرایط مختلف دریایی از دیگر اهداف پیش بینی شده این سفر است.

وی اظهار امیدواری کرد با تداوم چنین سفرهایی، روابط دوستانه بین کشورهای همسایه حوزه دریای خزر در جهت حفظ میراث مشترک بین این کشورها در زمینه امنیت و محیط زیست مستحکم تر شود.

این سفر، دومین سفر ناوگان شمال به کشور روسیه است.

ناو گروه کشور روسیه نیز درسال های ۸۶ و ۹۳ و همچنین مرداد ماه سال جاری، میهمان ناوگان شمال بوده اند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code