| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: طی حکمی از سوی شهردار رشت، محمدتقی(حمید) نظری جانشین مریم گل احضار در شهرداری منطقه 2 رشت شد. نظری، دانش آموخته مهندسی تکنولوژی معماری است که پیش از این مدیر درآمد و املاک شهرداری رشت و نیز شهردار اسبق منطقه یک رشت بود. گفتنی است مریم گل احضار در فروردین 1393 با حکم محمدابراهیم خلیلی، شهردار سابق رشت به عنوان شهردار منطقه 2 منصوب شده بود. همچنین با حکم ثابت قدم، هاجر خرمدل به عنوان سرپرست اداره درآمدهای عمومی جانشین نظری شد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code