| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران: پروژه تکمیل رینگ آبرسانی شهر رشت با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال همزمان با طرح اضطراری شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه سیاه اسطلخ اجرا می شود. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به اجرای پروژه تکمیل رینگ آبرسانی شهر رشت همزمان با طرح اضطراری شبکه جمع آوری فاضلاب سیاه اسطلخ گفت: به تناسب میزان اعتبارات تخصیص یافته اجرای پروژه رینگ آبرسانی شهر رشت در دستور کار شرکت قرار گرفت. وی در ادامه افزود: رینگ آبرسانی رشت شامل لوله گذاری با لوله های چدن داکتیل در اقطار ۳۱۵ الی ۷۰۰ میلیمتر به طول کلی ۳۵۰۰ متر در بلوار شهدای گمنام، بلوار شهید قلی پور و بلوار مدرس شهر رشت با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال اجرا می شود . مدیرعامل آبفای گیلان همچنین اظهار داشت: با اجرای این پروژه و تکمیل این بخش از رینگ آبرسانی شهر رشت و ارتباط مخازن ذخیرۀ آب و اتصال به خطوط توزیع موجود، باعث تامین آب با فشار، کمیت و کیفیت مناسب در مناطق مختلف شهر خواهد شد. مهندس حسینی با اعلام میزان پیشرفت پروژه افزود: حدود ۵۰۰ متر لوله گذاری از پل سیاه اسطلخ تا میدان جهاد در بلوار شهدای گمنام اجرا شد و محل تامین اعتبار این پروژه از منابع اعتبارات طرح ملی استانی شده می باشد. وی در ادامه یاد آور شد: باتوجه به وجود مسیرهای لوله گذاری مشترک میان پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه سیاه اسطلخ و تکمیل رینگ آبرسانی شهر رشت، جهت جلوگیری از حفاریهای مجدد و عدم ایجاد مشکلات تردد و ترافیکی برای مردم شریف شهر رشت و مسئولین ذیربط، اقدام به اجرای همزمان این دو پروژه شد. مدیرعامل آبفای گیلان با تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه افزود: با توجه به قسمت غربی شهر رشت منطقه سیاه اسطلخ با جمعیت ۱۶۵۰۰ نفر و مجاورت با رودخانه گوهررود ، این طرح با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب ۱۵۰ لیتر بر ثانیه به این رودخانه و انتقال آن به تصفیه خانه اصلی شهر رشت اجرا شد. وی همچنین خاطرنشان کرد: این پروژه شامل ۱۱۰۰ متر لوله گذاری به اقطار ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیمتر از جنس فایبرگلاس GRP بوده که از محل اعتبارات طرح ساماندهی رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با پیشرفت فیزیکی ۸۰ ٪ پیش بینی می شود تا پایان شهریور به اتمام رسد. مهندس حسینی در پایان از همکاری مردم شریف شهر رشت، استانداری استان گیلان، شهرداری شهر رشت، رئیس پلیس و راهنمایی و رانندگی و ستاد بحران استان که تا کنون در اجرای پروژه های فوق با آبفای گیلان همکاری و مساعدت نمودند تقدیر و تشکر نمود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code