| سه شنبه، 28 دی 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرد: دومین روز حضور کاندیداهای نشستن بر صندلی شهرداری رشت با دفاع مسعود کاظمی و مسعود نصرتی از برنامه هایشان امروز یکشنبه 12 مردادماه به پایان رسید. بر اساس اعلام شورا در نشست فردا، 11 عضو شورای شهر رشت نسبت به انتخاب شهردار از میان 5 گزینه به نام های مسعود اسلامی، محمد زالفی، مهدی فرشاد فقیه، مسعود کاظمی و مسعود نصرتی اقدام می کنند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code