| چهارشنبه، 28 مهر 1400
خبر خوش رئیس کل بانک مرکزی برای خریداران خودرو:
       کد خبر: 13870
نگاه ایران:  فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو با تامین مالی 80 درصد مبلغ کالا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. ولی اله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید کنندگان در دوره شش ماهه پیش رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم. وی افزود: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت دار کالاهای تولیدی در بانک های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی گفت: البته  نرخ های رایج در بازار بین بانکی هنوز به میزان ایده آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بانک هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد. به گفته وی، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت های تولیدی ارائه می کنند. رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. او تصریح کرد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code