| جمعه، 23 مهر 1400
نگاه ایران: نماینده مردم رودبار در خانه ملت پرداخت چندباره عوارضی توسط صاحبان خودروهای رودبار را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: تردد خودروهای رودباری از عوارضی باید رایگان و یا با حداکثر تخفیف اعمال شود.

منوچهر جمالی در گفت وگو با فارس، محل دریافت عوارضی در شهرستان رودبار را موجب نارضایتی مردم رودبار برشمرد و اظهار کرد: ای کاشی می شد در زمان احداث جایگاه عوارضی، محل آن در ابتدای شهرستان رودبار انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه در تمام استان های کشور محل دریافت عوارضی در ورودی استان ها نصب می شوند، افزود: باید محل دریافت عوارضی ابتدای شهرستان رودبار در استان گیلان که مبادی ورودی خودروی های کشور است ایجاد می شد.

نماینده مردم رودبار بابیان اینکه متأسفانه محل دریافت عوارضی در داخل شهرستان رودبار است، گفت: مردم رودبار برای رفتن بر سر زمین کشاورزی باید عوارضی پرداخت کنند و برای برگشتن از زمین کشاورزی نیز باید عوارضی بپردازند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی با اشاره به تردد اجباری مردم توابع شهرستان به مرکز شهر و دریافت خدمات دولتی بیان کرد: مردم چندین روستا از شهرستان رودبار برای دریافت خدمات دولتی و سایر خدمات باید به رودبار مراجعه کنند و باوجوداین عوارضی باید هزینه های بسیاری متحمل شوند که نمی توان بی تفاوت ماند چون وضعیت فعلی پرداخت عوارضی در رودبار برای شهروندان رودباری و حومه آن عادلانه نیست.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه شرایطی که محل دریافت عوارضی برای مردم رودبار ایجاد کرده بسیار ناراحت کننده است، متذکر شد: باید محل عوارضی از جایگاه فعلی تغییر و به مکانی دیگر انتقال پیدا کند.

جمالی به لزوم رایگانی بودن و یا تخفیف ویژه برای تردد خودروهای رودباری از عوارضی مذکور تاکید کرد و گفت: راهکار فعلی با توجه با هماهنگی هایی که با وزیر و معاونین وزیر راه و شهرسازی انجام شده ما درخواست کرده ایم یا تردد خودروهای شهرستان رودبار رایگان و یا در غیر این صورت با حداقل پرداخت عوارضی و حداکثر بخشودگی و تخفیف اعمال شود.

نماینده مردم رودبار در خانه ملت به ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی با مردم رودبار تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش خصوص آزادراه را ساخته طبیعتاً باید در محلی عوارضی را نصب کند که برایش آورده مالی داشته باشد و تعهداتی که وزارت را در این راستا داده باید کمک کند تا مردم رودبار بیش از این متحمل ضرر نشوند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code