| یکشنبه، 06 آذر 1401
انجمن ادبی «حزین لاهیجی» برگزار می کند؛
       کد خبر: 138440
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: نشست نقد و بررسی مجموعه «دوست داشتن اتفاقی نیست» به قلم مزدک پنجه ای، در لاهیجان برگزار می شود. «دوست داشتن اتفاقی نیست» سومین مجموعه شعر مزدک پنجه ای است که توسط انتشارات دوات معاصر در ۹۴ صفحه منتشر شد. اغلب شعرهای این مجموعه مضامینی اجتماعی دارند و شاعر به مقوله ی فرم و چندصدایی توجه ویژه داشته است. لازم به ذکر است از مزدک پنجه ای پیش ازاین مجموعه شعرهای «چوپان کلمات» و «بادبادک های روزنامه ای» منتشرشده بود. این نشست به ابتکار «انجمن ادبی حزین لاهیجی»، یکشنبه 12 شهریورماه 96 ساعت 17:30 در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان برگزار می شود.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code