| دوشنبه، 26 مهر 1400
در جلسه امروز شورای شهر رشت؛
       کد خبر: 138433
نگاه ایران/ مریم صابری:  از صبح امروز شنبه یازدهم شهریورماه از مجموع 5 نامزد نهایی مدنظر شورای شهر رشت برای نشستن بر صندلی شهرداری رشت،سه تن با حضور در شورا به ارائه برنامه خود می پردازند. قبل از حضور کاندیداها در صحن شورا،  فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای شهر رشت با حضور در بین خبرنگاران گفت: شورای شهر پنجم براساس ترتیب حروف الفبا میزبان نامزدهای شهرداری رشت خواهد بود. شیرزاد گفت: مسعود اسلامی اولین کاندیدایی است به ارائه برنامه خود می پردازد. او ادامه داد: همچنین در این جلسه مهندس محمد زالفی و مهدی فرشاد فقیه نیز برنامه های خودشان را به شورای شهر پنجم ارائه خواهند داد. شیرزاد افزود: دو نامزد دیگر در جلسه بعدی در جمع شورای پنجم حاضر خواهند شد. سخنگوی شورای پنجم همچنین با اشاره به برخی برنامه های اجرا شده در شورای چهارم گفت:جمع آوری آب های سطحی٬ افزایش فضای سبز٬ آزادسازی حرائم رودخانه ها٬ توجه به سامانکده زنان و کودکان کار از جمله برنامه های مهمی بود که در شورای چهارم اجرا شده است و امیدواریم که این برنامه ها و طرح های جدید در شورای پنجم در راستای خدمت رسانی به شهروندان رشتی ادامه پیدا کند. دستور جلسه مهم امروز شورای پنجم ارایه برنامه توسط نامزدهای شهرداری رشت بود. پنجمین جلسه شورای پنجم و اولین جلسه ای که خبرنگار نگاه ایران در شورای پنجم حضور پیدا کرد با تاخیر یکساعته شروع شد تا اعضای شورا نشان دهند که در همچنان در ساختمات میرزا خلیل رفیع از لحاظ رعایت وقت همچنان بر روی یک پاشنه می چرخد. مشروح سخنان مسعود اسلامی در صحن شورا را  از اینجا بخوانید مشروح سخنان محمد زالفی در صحن شورا را  از اینجا بخوانید مشروح سخنان مهدی فرشادفقیه در صحن شورا را  از اینجا بخوانید
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code