| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران/مهرداد احمدی: شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین امروز (جمعه 10شهریور) در محل مرکز پرورش اسب کاسپین منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
 در پایان این جشنواره و در رده سنی کره های زیر یک سال ، آرمان عباسی با اسب رعنا از تالش، در رده یک تا 2 سال سعید بهرامی با اسب فلفل از تالش ، رده 2 تا 3 سال، پرورش اسب تکتاز با اسب آرژین از انزلی، مادیان و نریان  4تا6سال به ترتیب تکتاز با اسب کیمیا از انزلی و جعفر قویدل با اسب طوفان از صومعه سرا به مقام اول رسیدند.
در رده مادیان و نریان 7 تا 10 سال به ترتیب  سروش آزادی با اسب قاصدک از مازندران و سعید بهرامی با اسب سردار از تالش ، در رده نریان و مادیان بالای 10سال نیز پرورش اسب تکتاز منطقه آزاد انزلی با اسب های بایرام و نازبانو عنوان اول را کسب کردند.
اسب قاصدک از مازندران به عنوان اسطوره زیبایی مادیان واسب طوفان از باشگاه قویدل صومعه سرا به عنوان اسطوره نریان شانزدهمین جشنواره ملی اسب کاسپین انتخاب شدند.
درکنار این جشنواره برای نخستین بار درگیلان بازار حراج اسب های ترکمن و کاسپین نیز برگزار شد.
در شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین 56 اسب از استان های گیلان ، مازندران ، گلستان ، خراسان شمالی و قزوین در9 رده سنی در مرکز اصلاح نژاد و تولید اسب کاسپین تکتاز منطقه آزاد انزلی به نمایش گذاشته شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code