| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران: امیر تتلو، خواننده زیرزمینی عکس زیر را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «اگر چادر سرت نمی کنی، کنسرتم نیا!»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code