| دوشنبه، 26 مهر 1400
شهرداری منطقه دو رشت برگزار می کند؛
       کد خبر: 138333
نگاه ایران: شهرداری منطقه دو دروی برنج پیاده راه علم الهدی  را طی مراسمی روز یکشنبه برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری رشت، مراسم دروی برنج پیاده راه اعلم الهدی همراه با اجرای نمایش سنتی، روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه ساعت ۱۸برگزار می کند. نشای برنج در پیاده راه اعلم الهدی که  با هدف توجه به ضرورت ایجاد نمادها و مؤلفه های بومی استان گیلان و نقش انکارناپذیر این محدوده جغرافیایی در تأمین برنج مردم کشور صورت گرفته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code