| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران: 86 سالش بود و دیگر استواری روزهای وزرات و گام به گام قدم برداشتن با رهبر انقلاب اسلامی و مردمی ایران را نداشت. هرچند جسمش نشانی از آن سالها نداشت اما گفتار و افکارش همان بود که از سال 57 و دهه 60 به یاد مانده بود. به گفته دوستانش، دکتر ابراهیم یزدی با تمام فراز و فرودهای زندگی سیاسی خود، تا آخرین لحظه دلش برای ایران تپید و امروز درآغوش خاک وطن، آرام گرفت. مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان صبح امروز «پنج شنبه» در حسینیه ارشاد برگزار شد.    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code