| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: اعضای شورای شهر رشت در جلسه امروز (چهارشنبه ۸شهریور) با رای گیری از میان 21 تن، 5 گزینه نهایی تصدی سمت شهرداری رشت را انتخاب کردند. پنج گزینه نهایی با این آرا انتخاب شدند: مسعود نصرتی ۷ رای - شهردار قزوین محمد زالفی 6 رای - فرماندار اسبق رشت مسعود اسلامی ۷ رای - پزشک عمومی و مسئول معاونت بهداشت و درمان سپاه قدس گیلان مسعود کاظمی ۷ رای - رئیس آخرین دوره شورای چهارم رشت مهدی فرشاد فقیه 6 رای - استاد دانشگاه همچنین به گزارش گیل خبر؛ تفکیک آرای ۱۱ عضو شورا بدین شرح است: کاظمی-نصرتی-اسلامی-تن زاده- اوسط مقدم کاظمی- اسلامی- نصرتی- فرشاد فقیه- ساغری کاظمی- اسلامی- نصرتی- اسکندری- فرشاد فقیه اسلامی-فرشاد فقیه- جمشیدپور-کاظمی- نصرتی کاظمی زالفی- اسلامی-فرشاد فقیه- نصرتی کاظمی- نصرتی-اسلامی-فرشاد فقیه- زالفی زالفی- رسایی-اکبرزاده-نوربخش-جمشیدپور کاظمی-نصرتی-اسلامی-فرشاد فقیه-عسکری زالفی-اکبرزاده-رسایی-ثابت قدم-اوسط مقدم زالفی-تن زاده-اوسط مقدم-جمشیدپور-نوربخش زالفی-رسایی-اکبرزاده-جمشیدپور-ثابت قدم
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code