دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
نگاه ایران/گروه اجتماعی: حضور گزینشی تعداد اندکی از رسانه های نزدیک به اعضای هیات رئیسه شورای شهر رشت در جلسات علنی این شورا در هفته های اخیر خبرساز شده است. ماجرا از نخستین جلسه علنی شورا برای انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی آغاز شد که اعتراض های زیادی را به دنبال داشت که از جمله می توان به بیانیه اعتراضی خبرنگاران رشت در اعتراض به این تصمیم اشاره کرد.(اینجا) اما ظاهرا اعتراضات در هیات رئیسه اولین دوره شورای پنجم رشت بی اثر بوده است و امیرحسین علوی رئیس شورا، اولین تخلف شورای پنجم را رقم زده است.(اینجا بخوانید) رویه ای که در جلسه مهم امروز شورا برای تصمیم گیری در مورد 5گزینه نهایی تصدی سمت شهرداری نیز ادامه داشت و بازهم رسانه ها به صورت «چرخشی»! انتخاب شدند اما فقط نوبت به رسانه هایی رسید که در جلسه گذشته هم حضور داشتند و باز هم رسانه های «غیرخودی» از اطلاع و حضور در جلسه محروم بودند. متاسفانه نوع دیگری از این رویکرد در ریاست مسعود کاظمی بر چهارمین دوره شورا آغاز شد که جلسات شورا به صورت یک هفته در میان علنی و غیرعلنی برگزار می شد. باید دید امیرحسین علوی که پیش از انتخابات و در شورای چهارم روابط خود و رسانه ها را دوستانه نشان می داد؛ در کسوت ریاست شورا تا کجا چالش با رسانه ها را ادامه می دهد؟!  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code