| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: عامل جنایت پرونده معروف به «چهار راه تابلو»ی گرگان، پس ازدستگیری در اعتراف هایش گفت: هرچه تلاش کردم همسرم دوباره به خانه و زندگی مشترک برگردد قبول نکرد. مدتی بود که احساس می کردم رفتارش تغییر کرده است. فائزه در یک آرایشگاه کار می کرد و من هم دوست نداشتم او اینکار را ادامه دهد.
روزنامه ایران نوشت:  مرد همسرکش که درجنایتی تکاندهنده، همسر عقدکرده اش را مقابل دیدگان مردم با ضربه های کارد از پا درآورده بود با تأیید حکم اعدامش در دیوانعالی کشور در یک قدمی مرگ قرار گرفت. در این واقعه غم انگیز که آذر سال ۹۳ رخ داد مرد جوانی به نام پوریا، به خاطر اختلاف های شدید خانوادگی، همسرش را در مقابل دیدگان مردم با ضربات کارد از پا در آورد. عامل جنایت پرونده معروف به «چهار راه تابلو»ی گرگان، پس ازدستگیری در اعتراف هایش گفت: هرچه تلاش کردم همسرم دوباره به خانه و زندگی مشترک برگردد قبول نکرد. مدتی بود که احساس می کردم رفتارش تغییر کرده است. فائزه در یک آرایشگاه کار می کرد و من هم دوست نداشتم او اینکار را ادامه دهد.بنا بر این تصمیم به قتلش گرفتم. بعد از اعترافات متهم و درخواست قصاص از سوی اولیای دم، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان گلستان ارسال شد. متهم نیز با اقرار صریح به قتل گفت: آنروز با سه ضربه چاقو همسرم را به قتل رساندم. بدین ترتیب قضات پس از پایان محاکمه وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. رأی صادره در دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسید. رئیس کل دادگستری گلستان اظهارداشت: حکم قصاص پس ازتأیید نهایی به استان ابلاغ شده و پرونده به اجرای احکام دادگستری گرگان فرستاده شد. هاشمیان با بیان اینکه قصاص این فرد با درخواست خانواده مقتول اجرا می شود، ادامه داد: بر خلاف آن چه پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود حکم این فرد در ملأعام اجرا نخواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code