| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای خطاب به رئیسان واحدهای مرکز استان (دبیران هیأت امنای استان ها)، رئیسان واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل سامان دهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی را اعلام کردند. در این بخشنامه عنوان شده است: «دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری تخصصی خود تا 15 مهر یا 30 بهمن هر سال تحصیلی دفاع می کنند، مشمول سنوات تحصیلی نمی شوند و به ترتیب از پرداخت شهریه نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی مربوط حسب مورد معاف هستند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code