| سه شنبه، 03 خرداد 1401
نگاه ایران:عصر امروز سه شنبه 7 شهریور انتخابات اعضای هیات رییسه فراکسیون امید برای سال دوم برگزار شد. به گزارش ایلنا، انتخابات هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه دوم برگزار شد و پس از امتخاب مجدد محمدرضا عارف به عنوان رییس فراکسیون امید که به اتفاق آرا در ریاست این فراکسیون برای یک سال دیگر ابقا شد، ۸ عضو دیگر هیات رییسه نیز برگزیده شدند. بر این اساس محمدرضا تابش، فاطمه سعیدی، عبدالکریم حسین زاده، علی نجفی خوشرودی،  الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی و بهرام پارسایی حائز اکثریت آرا شدند. همچنین بنابر اساسنامه فراکسیون امید یک نفر از نمایندگان زن و یکی از نمایندگان اقوام و مذاهب که بیشتر از سایر زنان و نمایندگان اقوام و مذاهب را به دست آوردند، به عنوان اعضای هیات رییسه فراکسیون امید در اجلاسیه دوم برگزیده شدند. بنابر اساسنامه فراکسیون امید، ارکان هیات رییسه در نخستین جلسه با رای اعضای این هیات انتخاب خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code