| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با اشاره به نشر خبری درباره حمله پلنگ به دام های روستای اسپی خانی در شفت گفت: محیط زیست در تعامل با مردم محلی، پیگیر صحت و سقم ماجرا است.
به گزارش مهر، در روزهای گذشته انتشار خبری در فضای مجازی شهرستان شفت مبنی بر ارسال گزارشی از سوی مردم محلی درباره حمله پلنگ به دام های اهالی روستای اسپی خانی و روستاهای اطراف آن سبب تشویش و نگرانی اذهان عمومی مردم منطقه شده است. در این خبر آمده بود که طی یک ماه گذشته در روستای مذکور ۱۰ رأس گاو و هفت رأس گاو نیز در روستاهای اطراف مورد هجوم پلنگ گرسنه قرار گرفته و از بین رفته اند. همچنین از زبان یکی از اهالی بیان شده که این قلاده پلنگ در روستا مشاهده شده و اهالی با مراجعه به اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان شفت خواستار پیگیری مسئولان امر شده اند که در پاسخ، مسئولان پیگیری را منوط به ارائه عکس و مستندات درباره حمله پلنگ کرده اند. بعداز گذشته چند روز از انتشار این مطلب در یکی از پایگاه های خبری محلی و بازنشر آن در کانال های خبری، فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای وظایف قانونی و تعامل با جوامع محلی، حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و به ویژه کاهش تعارضات بین پستانداران گوشت خوار و دام های اهلی را مستلزم مشارکت مردم و ذینفعان می داند. رضا زمانی با بیان اینکه بر همین اساس فرایند رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر حمله وحوش با توجه به برخی موارد و شرایط انجام می شود، افزود: براساس این موارد، کارشناسان و ماموران یگان حفاظت نسبت به اجرای این فرایند بوده اقدام کنند و تاکنون نیز بر همین رویه عمل کرده اند. وی با اشاره به فرآیند بررسی چنین مواردی از سوی اداره حفاظت از محیط زیست، تماس یا مراجعه حضوری متقاضی، مراجعه کارشناس و مامور یگان حفاظت به منطقه، عکسبرداری از لاشه و بیومتری، فرایندهای تشخیص و ارزیابی محل، ثبت مشخصات جغرافیایی محل با gps، نصب دوربین های تله ای برای ثبت حضور احتمالی وحوش، تهیه گزارش و ارسال به اداره کل و اداره حفاظت محیط زیست برای مراعات حال دامداران در مواردی که موفق به ثبت عکس از لاشه حیوان تلف شده نشده باشند و لاشه از بین رفته باشد را رویه مرسوم در ارجاعاتی از این دست دانست و گفت: تاییدیه شورا یا دهیاری محل نیز از جمله این موارد است. به گفته زمانی در سال ۹۶  درباره چنین مواردی شش پرونده برای تلفات  ۹ رأس دام در اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان شفت تشکیل شده است. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت خاطرنشان کرد: با توجه به دلایل بیان شده انتشار این موضوع که بررسی منوط به ارائه عکس ثبت شده از قلاده پلنگ است کذب محض و صرفا برایتشویش اذهان عمومی انجام شده و این اداره حق پیگیری حقوقی این خبر را از مراجع قانونی برای خود محفوظ می داند. وی در ادامه از همه دامداران شهرستان شفت خواست تا به منظور حفاظت از دام های خود از رهاسازی آنها در مناطق جنگلی خودداری کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code