| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
رئیس اداره راه و شهرسازی فومن تشریح کرد؛
       کد خبر: 137457
نگاه ایران/ گروه اقتصادی: امید یزدان داد رئیس اداره راه و شهرسازی فومن، آسفالت راه روستاهایی که تاکنون در هفته دولت افتتاح شده است را تشریح کرد.  یزدان داد با اشاره به اینکه در اولین روز از هفته دولت آسفالت راه روستایی در روستاهای کرد آباد به طول 1700 متر با اعتباری بالغ بر 280 میلیون تومان، پیشده به طول 1600 متر با اعتبار 290 میلیون تومان افتتاح شده است گفت: در سومین روز از هفته دولت آسفالت راه روستاهای شیرذیل به طول 1400 متر با اعتبار بالغ بر 250 میلیون تومان، شلکه بانان به طول 1600 متر با اعتباری بالغ بر 290میلیون تومان به بهره برداری رسیده است. وی به چهارمین روز از هفته دولت و آسفالت راه روستاهای کمسر به طول1000متر با اعتبار 180 میلیون تومان، دارباغ به طول1100 متر با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان افتتاح شد اشاره نمود و اذعان داشت: در پنجمین روز از هفته دولت آسفالت محور ارتباطی از چهار راه پیش حصار-شکالگوراب- چهار راه گشت - نصرااله محله تا چهار راه رودبار چیره کلا به طول 9 کیلومتر با اعتبار 1 میلیارد و 600 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه کل پروژه هایی که توسط اداره راه و شهرسازی در هفته دولت افتتاح می شود شامل 15 محور است ابراز داشت: طول کل پروژه ها 33 کیلومتر بوده و کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها 5 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. وی میانگین شاخص برخورداری از آسفالت راههای روستایی درکل استان را ۵۱.۴ (پنجاه و یک ممیز چهار دهم) بیان کرد و افزود: شاخص برخورداری آسفالت راههای روستایی در فومن از میانگین استانی نیز به مراتب بالاتر است. وی با اشاره به اینکه با اجرای آسفالت محور ارتباطی پیش حصار - شکالگوراب -گشت - نصراله محله - رودبارچیره « آرزوی دیرینه مردم روستای نصراله محله» برآورده شد خاطرنشان کرد: با اجرای آسفالت محور ارتباطی پیش حصار - شکالگوراب -گشت - نصراله محله - رودبارچیره محور های (فومن به ماسوله) و (فومن به قلعه رودخان) به هم متصل شدند.

 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code