چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
نگاه ایران: از نمونه های بارز تخلف شهری وارد کردن خسارت وایجاد خطر برای شهروندان است. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، معاون خدمات شهری منطقه یک بلاتکلیف گذاشتن زمین های بایر یا بناهای مخروبه و غیر مناسب یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر و ... را از جمله تخلفات شهری خواند و گفت: براساس ماده 110 قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است نسبت به زمین های بایر یا بناهای مخروبه ای که در محدوده شهر قرار گرفته و باعث آلودگی و نازیبایی شهر شده اند پس از صدور اخطار و ابلاغ قانون به مالک، در صورت عدم مراجعه مالک در زمان مقرر راسا اقدام به دیوار کشی ملک نماید. شیخ کاظمی دپوی خاک، زیست انواع حشرات و حیوانات موذی و تجمع اراذل و اوباش را مهم ترین عوامل آلودگی زیست محیطی و نابسامانی در محدوده شهر عنوان کرد و اذعان داشت: رها سازی زمین های گودبرداری شده، ساختمان های نیمه تمام، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها، اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و قرار دادن هرنوع اشیاء در بالکن ها و ایوان ها که افتادن آن ها خطرات جانی را برای عابران در حال عبور از معابر را به دنبال خواهد داشت، نیز تخلف محسوب می شود که در این راستا شهرداری ها مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها موظف به اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم جهت حفظ و نگهداری شهر از خطرات احتمالی می باشند و بر این اساس در صورتی که شهروند خاطی نسبت به رفع خطر در مهلت مقرر اقدام ننماید، شهرداری راسا نسبت به رفع خطر ورود خواهد کرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code