چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
دلیل افزایش دوبرابری آرای تنها بانوی عضو شورای شهر رشت چیست؟
نگاه ایران: بانوان در انتخابات دو دوره اخیر شوراها نقش پررنگ تری نسبت به گذشته داشتند و موفق شدند در بسیاری از شهرها کرسی های پارلمان شهری را تصاحب کنند اما انتخابات شورای شهر رشت سهم بانوان نسبت به شورای چهارم تقلیل پیدا کرد و فقط فاطمه شیرزاد توانست مجوز ورود به شورای پنجم را کسب کند. فاطمه شیرزاد تنها عضو بانوی شورای پنجم شهر رشت است که توانست بار دیگر رای اعتماد از شهروندان رشت بگیرد و این موضوع نشان می دهد که شهروندان رشتی به عملکرد چهار ساله او در شورای چهارم نمره قبولی داده اند؛ نشان به این نشان که آرای شیرزاد نسبت به چهارمین دوره انتخابات شورا دو برابر افزایش داشت تا پارلمان شهری از حضور بانوان بی نصیب نماند. فاطمه شیرزاد که اکنون تنها نماینده زنان در شورای شهر رشت است، در چهار سال گذشته تلاش زیادی در احقاق حقوق زنان و پررنگ کردن نقش اجتماعی بانوان از خود به جا گذاشت. اما تنها خدمات شیرزاد به حوزه بانوان محدود نبود بلکه او یکی از معدود اعضایی بود که در بحث حقوق کارگران و آتشنشانان بی آنکه وارد مناقشات سیاسی شود، پیگیری های زیادی داشت. با اینکه بسیاری شیرزاد را به عنوان یک چهره اصولگرای شورا می شناسند اما او طی چهار سال گذشته از خود چهره مستقلی نشان داد. چهره ای که منافع عمومی و مصالح شهر را هرگز وارد منافع جناحی نکرد. از این حیث شیرزاد را باید یکی از تاثیرگذارترین چهره های شورای چهارم دانست که هرگز وارد بازی های جناحی نشد و هرسمت که منافع شهروندان قرار داشت، می شد حضور این عضو بانوی شورا را دید که با استقلال فکری جهت دفاع از منافع عمومی گام بر می دارد. او از سوی دیگر تلاش بسیاری جهت برقراری ثبات مدیریتی در شهرداری داشت. معضلی که به عنوان پاشنه آشیل مدیریت شهری طی سال های گذشته آسیب فراوانی به توسعه رشت زد. در حالیکه این امید وجود داشت که بی ثباتی مدیریتی در شورای چهارم ریشه کن شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اختلافات زیاد میان اعضای شورا باز هم همچون گذشته بر این مشکل دامن زد. اما درایت شیرزاد و عقلانیت محوری او باعث شد در بسیاری از برهه های حساس، تنش و بی ثباتی بر فضای شهرداری حاکم شود. او در چهار سال گذشته تجربیات بسیاری کسب کرد و با کمک این تجربیات می توان پیش بینی کرد که تنها عضو بانوی شورای پنجم تاثیرگذارتر از گذشته در مسیر توسعه رشت گام بردارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code