| سه شنبه، 15 آذر 1401
به گزارش گیل نگاه: احمد سیاوش پور شامگاه دوشنبه در نخستین نشست ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی اظهار داشت: تشکیل این ستاد ویژه نتیجه اراده جمعی مسوولان گیلان است. وی با بیان اینکه هدف ستاد مذکور این است که بتوانیم با تدابیر مناسب انتخابات آینده را با شکوه تر از قبل برگزار کنیم، افزود: دستگاه قضایی گیلان همانند گذشته در حوزه نظارتی فعال می شود. رییس کل دادگستری گیلان، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانست و گفت: با بیان قوانین و مقررات و توجیه و ارشاد و تذکر از تخلفات احتمالی انتخاباتی پیشگیری می کنیم. سیاوش پور با تاکید بر اینکه انتخابات آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام همت خود را برای برگزاری با شکوه آن به کار گیریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با انجام وظیفه کامل این ستادها از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود. رییس کل دادگستری گیلان با تصریح بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار، متولی انتخابات را پیش بینی کرده است، گفت: وزارت کشور در مرحله اجرا و شورای نگهبان در حوزه نظارت همواره به وظایف قانونی خود عمل کرده و این دو نهاد توانسته اند انتخابات را در زمان تعیین شده با حفظ سلامت در اجرا و نظارت پیش ببرند. سیاوش پور با تاکید بر اینکه مسئولیت دستگاه قضایی در انتخابات حفظ امنیت و مراعات حقوق عمومی است، تصریح کرد: بحث پیشگیری در همه زمینه ها ضرورت دارد. وی با بیان اینکه ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در 16 شهرستان گیلان تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: متناظر این جلسات در شهرستانها نیز تشکیل شود و گزارش آنان ماهانه به مرکز ارسال شده و اهم مطالب در جلسات استانی مطرح می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code