| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:  رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با تاکید براختصاص بودجه و اعتبارکافی به سازمان محیط زیست،گفت: به رغم تاکید برایجاد تحول درمحیط زیست اما هیچ کمک اعتباری به این سازمان نشده است.

مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص اظهارات رییس سازمان محیط زیست مبنی براینکه بودجه این سازمان حتی از بودجه ناحیه یک شهرداری نیز کمتر است،گفت: شرایط و وضعیت محیط زیست در قبل از آغاز به کار دولت یازدهم حدود 70 پله سقوط داشت، بنابراین این موضوع نشان دهنده آن است که باید برای حل چالش ها و مشکلات این حوزه اقدامات اساسی انجام داد؛ هرچند که کمبود بودجه نیز یکی از مهم ترین مشکلات حوزه محیط زیست است.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درطی این چند سال به رغم تاکید برایجاد تحول درمحیط زیست،اما به لحاظ منابع هیچ کمکی به این حوزه نشده است، افزود: اظهارات رییس سازمان محیط زیست درخصوص کمبود بودجه  این سازمان کاملا درست وصحیح است، از این رو باید یک نگاه ویژه به این بخش داشت؛ البته برای رفع مشکلات محیط زیست نمی توان تنها به منابع محدود دولتی اکتفا کرد، بنابراین باید نگاه درآمدی مستمررا برای محیط زیست درنظرگرفت.

وی با بیان اینکه منابع دولت و اختصاص درآمدهای دولتی به محیط زیست کاملا محدود است، تصریح کرد: متاسفانه دولت درطی چند سال گذشته به دلیل برخی مشکلات نتواسته آن طور که باید و شاید به محیط زیست کمک کند، بنابراین پیشنهاد می شود که درتخصیص اعتبارات کمک بیشتری به محیط زیست شود؛ یعنی اگر به سازمان ها و بخش های دیگر نیز در تخصیص اعتبارات به طور ویژه صورت نگرفت، اما باید برای محیط زیست این نگاه ویژه را عملیاتی کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه کوتاهی در رفع مشکلات محیط زیست منجر به ایجاد حوادث غیرقابل جبران خواهد شد،گفت: البته در طی 4سال گذشته ریاست محیط زیست تلاش های گسترده و قابل قبولی را دراین حوزه انجام داد، بنابراین امیدواریم که ریاست جدید  سازمان محیط زیست نیز با نگاه جدید و ویژه رفع مشکلات حوزه محیط زیست را دردستور کار قرار دهد.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و ورستایی مجلس با بیان اینکه محیط زیست باید از مسائل مربوط به جنگل، محیط بانان، محیط زیست و موارد دیگر صیانت کند، گفت: این موارد نیاز به تجهیزات و امکانات کافی دارد، همچنین باید نگاه محیط زیستی به مسائلی نظیر پسماند داشت، زیرا شیرابه های این معضل به افزایش بیماری هایی نظیر سرطان کمک می کند؛ البته خلاء های قانونی نیز یکی از مشکلات محیط زیست است که باید آن  را رفع کرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code