| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: برای نخستین بار در تالش، یک بانو به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان معرفی شد.
درمراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش فرماندار گفت: هفته دولت فرصت مناسب برای ارائه عملکرد دولت مردان می باشد . سید عیسی مهدوی افزود اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از ادارات اساسی شهرستان می باشد که در کنار سایر ادارات این شهرستان امور مربوط به اشتغال و مشعیت مردم را پیگیری می کند. در پایان این مراسم خانم مریم آقابابایی به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش معرفی و از تلاش سید رسول موسوی رییس سابق این اداره قدردانی شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code