| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: بنای خانه شبان که در شرف ثبت آثار ملی کشور بود متاسفانه تخریب شد. ولی جهانی در گفت و گو با ایسنا گفت: خانه پدری میرزا یوسف خان شبان نخستین شهردار فومن که بعدها به خانه شبان معروف شده است، در در شرف ثبت آثار ملی کشور بود که متاسفانه مالک خصوصی آن، اقدام به تخریب این اثر کرد. وی تاکید کرد:باتوجه به اینکه برای ثبت ملی این اثر نیاز به اجازه مالک وجود داشت متاسفانه مالک این بنای تاریخی از گرفتن ابلاغ خود داری کرده وبه دلیل مخالفت مانع از ثبت ملی این اثر شده است. وی ادامه داد: این بنای تاریخی قدمت آن به حدود ۱۵۰ سال قبل می رسد و مالک خصوصی آن اقدام به تخریب آن کرده است که میراث فرهنگی در این راستا اقدامات قانونی را جهت پیگیری تخلف صورت گرفته انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا،«خانه شبان» متعلق به «یوسف خان شفتی» در محله چهلتن (چله خانه) رشت است که در زمان نهضت جنگل، حکومت فومنات و شفت را از سوی دولت مرکزی بر عهده داشت.میرزا یوسف خان شبان نخستین شهردار فومن خانه پدری خود را در شهر رشت را که بعدها به عنوان خانه شبان معروف شد، به عنوان دفتر مراجعات مردمی در رشت مورد استفاده قرار می داد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code