| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران:بازیگر عرصه تلویزیون و سینما با اشاره به احتمال خداحافظی خود از عرصه سینما، از ساخت آثار نمایشی این روزها توسط مالکان ملک و ماشین سخن گفت. عبدالرضا اکبری در ادامه صحبت های خود توضیح داد: در واقع در گذشته به جهت تأکید بیش از اندازه روی فیلمنامه آثار تولیدی، در نهایت شاهد حاصل شدن اثری با کیفیت و مستحکم بودیم. عوامل برای تصویربرداری آثار گوناگون سختی کار را تحمل می کردند و برای کار کردن هیچ ناز و کرشمه ای در کار نبود در حالی که هم اکنون با کوچک ترین مشکلی، بازیگرها به راحتی قهر می کنند و برای بازگشت آن ها تلاش زیادی صورت می گیرد و حتی مبالغ زیادی پرداخت می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code