| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: پنجمین مرحله آزمون هماهنگ سراسری در سال 1394 در روز های پنج شنبه وجمعه (23 و 24 مهر) با حضور 800 نفر شرکت کننده در شهرستان رودسر (47 درصد مرد و 53 درصد زن) در سه خوشه صنعت ، کشاورزی و خدمات و در 31 رشته و 360 حرفه مختلف به صورت همزمان با سراسر کشور در هفت شیفت متفاوت در حال برگزاری است . به گزارش روابط عمومی اداره فنی و حرفه ای شهرستان رودسر، از 360حرفه آزمونی، 54 حرفه به صورت همسان و ما بقی به صورت غیر همسان در 16 حوزه امتحانی در شهرهای مختلف استان اجرا و نتایج آنها ظرف مدت 10 روز اعلام خواهد شد. یوسفی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای رودسر در توضیح نوع آزمون ها بیان کرد: آزمون های روزپنجشنبه مربوط به گروه صنعت ساختمان و تفاهمنامه بود که صنعت ساختمان شامل متقاضیان آزاد در حرفه های عمرانی و تفاهمنامه شامل حرف مشاغل خانگی با همکاری فی مابین با دستگاه های میراث فرهنگی،گردشگری و بازرگانی می باشد، آزمونهای این بخش در دو سطح تحصیلی باسواد و افراد با دوره تحصیلی ابتدایی تقسیم بندی می شوند که گروه با سواد درصورت قبولی گواهینامه مهارت و گروه با تحصیلات ابتدایی در صورت قبولی در بخش تفاهمنامه صلاحیت حرفه ای و در بخش صنعت ساختمان مدرک پروانه مهارت دریافت خواهند نمود که همه اینها می توانند از مزایای بیمه ای مربوطه استفاده نمایند. گفتنی است آزمون های روز جمعه که به صورت همزمان بصورت سراسری در کل کشور در حال برگزاری است مربوط به آزمون پایان دوره های آموزشی اعم از بخش دولتی وخصوصی بوده که افراد در صورت قبولی گواهینامه مهارت دریافت خواهند نمود. که این گروه می تواند از مزایای آن در اخذ تسهیلات از بانک ها،اخذ دیپلم شاخه کاردانش، مزایای بیمه ای و... استفاده نماید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code