| دوشنبه، 14 آذر 1401

نگاه ایران به نقل از خزر: رئیس هیات تکواندوی گیلان در اقدامی قابل تامل، از ملاقات خود با استاد بابایی که از پیشکسوتان ورزشی بوده و متاسفانه این روزها به علت حال عمومی نه چندان مناسب در icu بستری است، عکس سلفی تهیه کرده که در کانال روابط عمومی هیات تکواندو منتشر شده است! تحریریه خزر چهره استاد بابایی عزیز را به علت رعایت شان این استاد بزرگوار تار نموده است.

اگرچه مشخص نیست هدف سترگی از این سلفی گیری دقیقاً چه بوده است اما این اقدام، ناخودآگاه اقدام عجیب و ناشایست عباس جدیدی، عضو شوای شهر سابق تهران را که اقدام به تصویربرداری از حضور خود بر بالین مرحوم پورحیدری نموده بود، به ذهن متبادر می کند. اقدامی که با انتقادات فراوان روبرو شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code