| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: ماهچهره خلیلی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر.. #مولانا»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code