| چهارشنبه، 17 آذر 1400
در رقابت با معاون اقتصادی شهرداری؛
       کد خبر: 135960
نگاه ایران/گروه اجتماعی: در جلسه عصر امروز(چهارشنبه 1شهریور) شورای پنجم شهر رشت به ریاست امیرحسین علوی؛ فرامرز جمشیدپور سرپرست فعلی شهرداری رشت در سمت خود ابقا شد. بر اساس رای گیری صورت گرفته، جمشیدپور با 6 رای در برای 5 رای محمدرضا شیرزاد به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. محمدرضا شیرزاد 16مرداد با حکم جمشیدپور به عنوان سرپرستی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شده بود. جمشیدپور نیز از 23خرداد به دنبال عزل محمدعلی ثابت قدم در شورای چهارم به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code